Psychosociale problemen bij peuters: onderkenning en ingesteld beleid door artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg

Onderzoek
S.A. Reijneveld
E. Brugman
F.C. Verhulst
S.P. Verloove-Vanhorick
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:133-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van de mate waarin jeugdartsen en -verpleegkundigen (JGZ-medewerkers) psychosociale problemen van peuters onderkennen en van hun beleid daarbij, en het verband met gedragsmatige en emotionele problemen volgens de ouders, sociaal-demografische factoren en de medische voorgeschiedenis van het kind.

Opzet

Descriptief.

Methode

Bij 16 thuiszorgorganisaties in Nederland die jeugdgezondheidszorg voor 0-4-jarigen aanbieden, werden gegevens verzameld van 2229 kinderen van 1,75-4 jaar die voor een preventief gezondheidsonderzoek kwamen (respons: 95 van 2354 uitgenodigde kinderen). JGZ-medewerkers onderzochten kinderen en spraken met ouders en kind tijdens (reguliere) preventieve gezondheidsonderzoeken. Ouders vulden de ‘Child behavior checklist’ (CBCL) in over hun kind, als maat voor gedragsmatige en emotionele problemen.

Resultaten

JGZ-medewerkers constateerden bij 9 van de kinderen psychosociale problemen. Zij verwezen 41 van deze kinderen voor verdere diagnostiek en behandeling door. Onderkenning van psychosociale problemen en de daaropvolgende verwijzing kwamen veel vaker voor bij kinderen met een verhoogde totale probleemscore op de CBCL dan bij andere kinderen: onderkenning: 29 versus 7; oddsratio: 5,40 (95-BI: 3,45-8,47); verwijzing: 15 versus 3; oddsratio: 6,50 (95-BI: 3,69-11,46).

Conclusie

JGZ-medewerkers onderkenden regelmatig psychosociale problemen bij peuters. Zij misten echter ook veel kinderen die volgens rapportage van de ouders wel problemen hadden. Verbetering van deze vroegtijdige opsporing lijkt daarom mogelijk door de rol van het consultatiebureau te versterken in de zorg voor kinderen met psychosociale problemen.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:133-8

Auteursinformatie

TNO Preventie en Gezondheid, Leiden.

Erasmus Medisch Centrum, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Hr.prof.dr.F.C.Verhulst, kinder- en jeugdpsychiater.

Contact Hr.prof.dr.S.A.Reijneveld, sociaal-geneeskundige en epidemioloog (s.a.reijneveld@med.rug.nl)

Ook interessant

Reacties