Verband tussen emotionele en gedragsproblemen bij 13-16-jarigen en problemen 8 jaar later

Onderzoek
R.F. Ferdinand
F.C. Verhulst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1272-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van het beloop van emotionele problemen en gedragsproblemen vanuit de adolescentie tot op de jong-volwassen leeftijd, en van voorspellende variabelen.

Opzet

Prospectief observationeel follow-up-onderzoek.

Plaats

Zuid-Holland.

Methoden

Met behulp van de ‘Child behavior checklist’ (CBCL) werd de aanwezigheid van psychische problemen in 1983 gemeten bij een groep 13-16-jarigen uit de algemene populatie. Dezelfde groep werd in 1991, op 21-24-jarige leeftijd, opnieuw onderzocht met behulp van de ‘Young adult self-report’ (YASR). Bij het vervolgonderzoek werden ook andere tekenen van disfunctioneren gemeten. Vervolgens werd geanalyseerd welke problemen aanwezig waren in 1983 bij degenen die in 1991 emotionele of gedragsproblemen hadden.

Resultaten

Van 459 personen waren gegevens beschikbaar over 1983 en 1991. Van de adolescenten met een afwijkende totale probleemscore op de CBCL had 27,3 8 jaar later een afwijkende totale probleemscore op de YASR. Verschillende soorten problemen (‘somatische klachten’, ‘angstigdepressief’, ‘aandachtproblemen’ en ‘teruggetrokken’) gedurende de adolescentie alsook een mannelijk geslacht voorspelden verwijzing naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, suïcidepogingen, contacten met de politie en andere problemen op jong-volwassen leeftijd.

Conclusies

Er bestaan duidelijke verbanden tussen de psychische problemen gedurende de adolescentie en die op de jong-volwassen leeftijd.

Auteursinformatie

Psychiatrisch Centrum De Wellen, Apeldoorn.

Dr.R.F.Ferdinand, assistent-geneeskundige.

Academisch Ziekenhuis RotterdamSophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.dr.F.C.Verhulst, kinder- en jeugdpsychiater.

Contact prof.dr.F.C.Verhulst

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties