Psychose bij ADHD-behandeling met stimulantia

Onderzoek
Wanda M. Tempelaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4420

Waarom dit onderzoek?

Methylfenidaat en amfetaminen worden regelmatig voorgeschreven als behandeling van ADHD, vooral aan jongeren. Beide stimulantia verhogen de lokale dopamineconcentratie in het brein, wat waarschijnlijk leidt tot vermindering van ADHD-klachten. Opvallend genoeg is de dopaminetransmissie bij psychotische stoornissen ook verstoord. Het is desalniettemin onduidelijk of het risico op…

Auteursinformatie
Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wanda M. Tempelaar ICMJE-formulier
Psychose door ADHD-medicatie?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties