Kans op psychose bij behandeling van ADHD

Commentaar
03-09-2020
J.J. (Sandra) Kooij

ADHD komt voor bij 3-5% van de kinderen, adolescenten, volwassenen, en ouderen.1,2 Stimulantia zoals methylfenidaat en dexamfetamine zijn eerstekeusmedicijnen voor de behandeling.3 Een grote systematische review en netwerk-meta-analyse van alle beschikbare data over behandeling met stimulantia bij kinderen en volwassenen met ADHD concludeert op basis van effectiviteit en veiligheid dat methylfenidaat het middel van eerste keus is voor kinderen en dexamfetamine het middel van eerste keus voor volwassenen.4 Beide middelen verhogen de dopamineafgifte en remmen de heropname van dopamine in de synaps, waarmee de symptomen van ADHD – zoals concentratieproblemen, onrust en impulsief gedrag – afnemen. Dexamfetamine draagt meer bij aan een verhoogde afgifte van dopamine, en methylfenidaat is meer betrokken bij de heropnameremming. De vraag van de onderzoekers is of dexamfetamine meer kans geeft op psychose dan methylfenidaat, omdat dexamfetamine een sterker effect heeft op de dopamineafgifte.

Multifactoriële relatie

Het onderwerp is belangrijk omdat ADHD relatief vaak voorkomt, omdat de aandoening medicamenteus primair ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing