Psychoneuro-immunologie en borstkanker

Klinische praktijk
G. van der Pompe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2614-7

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat psychosociale stressoren en stressreacties het beloop van borstkanker kunnen beïnvloeden.1 Tot op heden is nog onbekend welke biologische mediatoren daarbij betrokken zijn. Er wordt verondersteld dat stress het beloop van borstkanker kan beïnvloeden via het neuro-endocriene systeem en het immuunsysteem. Deze veronderstelling is tot op zekere hoogte aannemelijk: ten eerste heeft een groot aantal onderzoeken laten zien dat psychosociale stressoren, zoals het verlies van de partner, en stressreacties, zoals angst en depressieve stemmingsstoornissen, gepaard gaan met verhoging van bepaalde hormoonspiegels, zoals de cortisolspiegel, en met immuunsuppressie; ten tweede kunnen bepaalde hormonen, zoals oestrogeen en prolactine, de activiteit van het immuunsysteem enerzijds en het beloop van borstkanker anderzijds beïnvloeden.2

Om inzicht te krijgen in de immunologische reacties van borstkankerpatiënten op stress heeft men in het verleden psychosociale stressoren en stressreacties in verband gebracht met basale immunologische waarden.34 Depressie en onvoldoende…

Auteursinformatie

Helen Dowling Instituut voor Biopsychosociale Geneeskunde, Rotterdam.

Contact Mw.drs.G.van der Pompe, psycholoog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties