Psychoneuro-immunologie: dwarsverbanden tussen 'autonome' systemen

Klinische praktijk
Y.R. van Rood
E. Goulmy
R.F.W. Diekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1069-73

Inleiding

De psychoneuro-immunologie is een relatief nieuwe discipline die de interacties bestudeert tussen de hersenen, het centrale zenuwstelsel (CZS) en het immuunsysteem. Lange tijd heeft men gedacht dat het immuunsysteem min of meer onafhankelijk van andere fysiologische systemen functioneerde, hetgeen gebaseerd was op de grote mate van overeenkomst tussen de in vitro- en de in vivo-waarnemingen omtrent, bijvoorbeeld, het aantal en de functionele activiteit van de cellen van het immuunsysteem. De nerveuze innervatie van organen zoals thymus en beenmerg die nauw betrokken zijn bij de immuunregulatie wijst erop dat het CZS en het immuunsysteem functioneel verbonden zijn.1-3 Voorts blijken de rustende, niet geactiveerde immuuncellen in deze organen receptoren te hebben voor vrijkomende neuropeptiden zoals acetylcholine, noradrenaline en serotonine,4 alsook voor endorfinen, ACTH en het groeihormoon.56 De aanwezigheid van neuropeptide-receptoren op immuuncellen en het vermogen van deze cellen om zelf neuropeptiden te produceren in hoeveelheden die fysiologisch…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Immunohematologie en Bloedbank, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.Y.R.van Rood, psycholoog; dr.E.Goulmy, immunoloog.

Rijksuniversiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vakgroep Klinische Psychologie, Leiden.

Prof.dr.R.F.W. Diekstra, psycholoog.

Contact mw.Y.R.van Rood

Ook interessant

Reacties