Psychofarmaca voor mensen met een verstandelijke beperking in de eerste lijn

Opinie
Esther J. Bakker-van Gijssel
Geraline L. Leusink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9754
Abstract

Het offlabel voorschrijven van psychofarmaca aan mensen met een verstandelijke beperking is eerder regel dan uitzondering. Dit is de uitkomst van een cohortstudie die werd uitgevoerd in de eerste lijn in het Verenigd Koninkrijk.1 De uitkomsten van een Nederlandse studie in 3 zorginstellingen laten vergelijkbare resultaten zien. Er bestaat echter geen wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van dergelijk voorschrijfgedrag.

In dit artikel bespreken we waarom minder psychofarmaca voorgeschreven zouden moeten worden aan deze kwetsbare groep en hoe we dat kunnen bewerkstelligen.

Kwetsbare mensen in de eerste lijn

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar. De prevalentie van gezondheidsproblemen is bij hen hoger dan bij de algemene bevolking, maar deze gezondheidsproblemen worden regelmatig over het hoofd gezien.2-5 Het stellen van een psychiatrische diagnose wordt bemoeilijkt door de atypische klachtenpresentatie, de communicatieproblemen, en het ontbreken van ziekte-inzicht en lichaamsbesef.

Ontregeld gedrag is vaak reden voor bezoek aan een arts. Als…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, Nijmegen.

Contact drs. E.J. Bakker-van Gijssel (esther.bakker-vangijssel@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Esther J. Bakker-van Gijssel ICMJE-formulier
Geraline L. Leusink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties