Off-label voorschrijven van antipsychotica

Opinie
Erik Boot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2035
Abstract

Langdurig gebruik van antipsychotica buiten de geregistreerde indicaties is gemeengoed in de verstandelijk gehandicapten- en ouderenzorg. Ongetwijfeld ook daarbuiten. Veelal worden antipsychotica voorgeschreven om ‘gedragsproblemen’ of ‘probleemgedrag’ te verminderen. Onduidelijk is in hoeverre ze dat daadwerkelijk doen. Duidelijk is dat ze gepaard kunnen gaan met ernstige, deels onomkeerbare bijwerkingen als bewegingsstoornissen en metabool syndroom. Daarom wordt steeds kritischer gekeken naar het off-label voorschrijven van deze middelen, vanuit de beroepsgroepen zelf en vanuit de overheid. Dat is een goede zaak. Maar we moeten ook oppassen dat we niet het kind met het badwater weggooien.

Onderzoek in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Elders in dit tijdschrift bespreekt collega Van Eijndhoven kort een recent verschenen artikel over een Nederlandse studie in de verstandelijk gehandicaptenzorg, waarin het off-label voorschrijven van antipsychotica werd bekritiseerd.1 Deze studie onder 3299 mensen met een verstandelijke beperking onderzocht de motieven van artsen om patiënten níet te laten stoppen met off-label…

Auteursinformatie

De Hartekamp Groep, Haarlem.

Contact Dr. E. Boot, arts voor verstandelijk gehandicapten (e.boot@hartekampgroep.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik Boot ICMJE-formulier
Langdurig antipsychotica bij verstandelijk beperkten
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties