Psychoanalytisch denken in de hedendaagse kinderpsychiatrie
Open

Stand van zaken
04-02-1989
J.A.R. Sanders-Woudstra
Aanvaard op 03-10-1988.
Gepubliceerd op 04-02-1989.
In print verschenen in week 5 1989.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:199-201