Klinische kinderpsychiatrie; een plaatsbepaling

Klinische praktijk
F. Verheij
H. van Loon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:206-10

Inleiding

Kinderen opgenomen in een kinderpsychiatrische kliniek hebben ernstige, vroeg in hun leven aangevangen, ontwikkelingsproblematiek met elkaar gemeen. De problematiek beperkt zich zelden tot één of enkele ontwikkelingsaspecten. Emotionele problemen die aanvangen in de zuigelingen- en (of) peutertijd en over jaren blijft bestaan, gaan in de regel vergezeld van problemen in de motorische, de congnitieve (waaronder spraak en taal) en (of) de sociale ontwikkeling. Wanneer een kind voor opname wordt aangemeld is het kind vastgelopen in vrijwel al zijn ontwikkelingsaspecten en zijn een of meer ontwikkelingsaspecten niet op gang gekomen. In onze kliniek is er geen kind dat niet reeds tussen 0 en 3 jaar problemen had; of de leeftijd bij opname nu 3 of 12 is, vóór opname zijn er reeds jaren problemen. Dit betekent allereerst dat de behandeling intensief en langdurig is, dat wil zeggen meerjarig. Tevens functioneren kinderen met vroege ontwikkelingsproblematiek nog in een afhankelijkheidsrelatie waarbinnen de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Postbus 70029, 3000 LL Rotterdam.

Dr.F.Verheij en H.van Loon, psychiaters.

Contact dr.F.Verheij

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties