Multidisciplinaire behandeling in een (semi)residentiële kinderpsychiatrische setting

Klinische praktijk
F. Verheij
L.E. Rietdijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:260-3

Inleiding

Ter onderscheiding van andere vormen van residentiële hulpverlening is het doel van kinderpsychiatrische klinieken de klinische behandeling van kinderpsychiatrische patiënten. Nadere precisering van dit doel leidt tot twee vragen:

a. Waarop richt de klinische kinderpsychiatrische behandeling zich?

b. Wat is ‘het kinderpsychiatrische’ aan een klinische kinderpsychiatrische behandeling? De antwoorden kunnen als volgt samengevat worden:

Ad a. Het betreft kinderen met emotionele en gedragsproblematiek als gevolg van vroege ontwikkelingsstoornissen, waarbij de behandeling zich richt op de bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling die nog ontwikkelingspotenties lijkt te bevatten. Behandeling kan niet los gezien worden van intensieve begeleiding van de ouders en de overige leden van het gezin.

Ad b. Het functioneren van een kinderpsychiatrische kliniek is er primair op gericht kinderpsychiatrische hulpverlening te bieden. Deze vorm van hulpverlening krijgt een kinderpsychiatrische identiteit wanneer biopsychosociale diagnostiek als kader functioneert waarbinnen geïntegreerde multidisciplinaire behandeling vorm krijgt.1

In dit artikel wordt de multidisciplinaire behandeling zoals die…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Postbus 70029, 3000 LL Rotterdam.

Dr.F.Verheij, kinder- en jeugdpsychiater; mw.drs.L.E.Rietdijk, orthopedagoge.

Contact dr.F.Verheij

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties