Intensieve residentiële behandeling van kinderen.

Media
F. Verheij
H. van Loon
J.E. de Boer
Ph.D.A. Treffers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2312

F.Verheij, H.van Loon en J.E.de Boer, Intensieve residentiële behandeling van kinderen. Een kinderpsychiatrische kliniek ten voorbeeld. 255 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 1989. ISBN 90-232-2428-0. Prijs: ingen. ƒ 49,50.

Al enige jaren publiceert de chef de clinique van de afdeling kinderpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam met een zekere…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties