Psychische en psychiatrische problemen bij chronisch somatisch zieken; aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en implicaties voor de zorgverlening

Klinische praktijk
C.A.M. Poppelaars
M.W. Hengeveld
A.A. Kaptein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:415-8

Inleiding

HIet hebben van een chronische lichamelijke aandoening leidt veelal tot verminderd psychisch welbevinden. Patiënten met een chronische ziekte ervaren vaak gevoelens van angst, depressie, eenzaamheid en onzekerheid over de toekomst.1 Uit onderzoek blijkt dat met chronisch ziekzijn samenhangende psychische en psychiatrische problemen (volgens DSM-III-criteria psychiatrische aandoeningen) bij een aanzienlijk deel van de chronisch zieken voorkomen.2-11 In de komende jaren zal het aantal patiënten met een chronische somatische aandoening sterk toenemen,112 hetgeen dus ook betekent dat het aantal personen met psychische en psychiatrische problemen als gevolg van het chronisch ziekzijn zal toenemen.

In 1992 zijn in opdracht van de Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) 13 overzichtsonderzoeken betreffende chronisch zieken geïnitieerd, waarvan er 1 psychische en psychiatrische problemen bij chronisch somatisch zieken betreft.13 Deze laatste werd verricht door de vakgroep Psychiatrie van de Rijksuniversiteit te Leiden. Hierin wordt een overzicht gegeven van lopend en onlangs afgerond…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, vakgroep Psychiatrie, afd. Medische Psychologie, Postbus 1251, 2340 BG Oegstgeest.

Mw.drs.C.A.M.Poppelaars en dr.A.A.Kaptein, psychologen.

Academisch Ziekenhuis, afd. Psychiatrie, Leiden.

Prof.dr.M.W.Hengeveld, psychiater.

Contact mw.drs.C.A.M.Poppelaars

Ook interessant

Reacties