Het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO). VI. Evaluatie van het deelprogramma 'Verwevenheid somatische en psychische stoornissen'

Perspectief
M.M. van Rees-Wortelboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:564-6

Dit artikel is het 6e in een reeks van artikelen over (deelprogramma's van) het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO).1-5 Het SGO richt zich op de stimulering van patiëntgebonden onderzoek, onderwijs en opleiding op het gebied van aandoeningen die een zware ziektelast met zich brengen en waarvan de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) in 1983 constateerde dat er relatief weinig patiëntgebonden onderzoek naar plaatsvindt.6 Vanuit deze doelstelling startte in 1988 een deelprogramma ‘Verwevenheid somatische en psychische stoornissen’. Hiervoor werd een bedrag beschikbaar gesteld van circa 0,8 miljoen gulden. Na een looptijd van 6,5 jaar werd het programma begin 1995 afgesloten met een evaluatie door een onafhankelijke commissie, conform het model van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO).7 In dit artikel worden de hoofdlijnen van het programma en de conclusies uit het evaluatierapport beschreven.8

Het deelprogramma ‘verwevenheid somatische en psychische stoornissen’

De keuze van het deelprogramma kwam voort uit…

Auteursinformatie

Adviesgroep Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO), Postbus 93.120, 2509 AC Den Haag.

Mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer, adjunct-secretaris SGO, secretaris evaluatiecommissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties