Het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO). VIII. Evaluatie van het deelprogramma 'Medische technology assessment'

Perspectief
M.M. van Rees-Wortelboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:792-5

Dit artikel is het 8e in een reeks van artikelen over (deelprogramma's van) het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek.1-7 Het SGO richt zich op de stimulering van patiëntgebonden onderzoek, onderwijs en opleiding op het gebied van aandoeningen die een zware ziektelast met zich brengen en waarvan de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) in 1983 constateerde dat er relatief weinig patiëntgebonden onderzoek naar plaatsvindt.8 Behalve een aantal deelprogramma's ter directe stimulering van het patiëntgebonden onderzoek zijn enkele deelprogramma's ontwikkeld die indirect een stimulerend effect kunnen hebben op het patiëntgebonden onderzoek, bijvoorbeeld gericht op de vorming van wetenschappelijk kader of de stimulering van onderzoek op het gebied van de methodologie. Vanuit dit laatste oogpunt is in 1989 het deelprogramma ‘Medische technology assessment’ (MTA) gestart. Hiervoor werd een bedrag beschikbaar gesteld van 1,5 miljoen gulden. Na een looptijd van 5 jaar werd het programma begin 1995 afgesloten met een evaluatie door een…

Auteursinformatie

Adviesgroep Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO), Postbus 93.120, 2509 AC Den Haag.

Mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer, adjunct-secretaris SGO, secretaris evaluatiecommissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties