Het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO). IV. Evaluatie van het deelprogramma 'Klinische epidemiologie en medische besliskunde'

Perspectief
A.J.C. Petit
M.M. van Rees-Wortelboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1778-80

Inleiding

Dit artikel maakt deel uit van een reeks van artikelen over (deelprogramma's van) het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO).1-3 Het SGO richt zich op de stimulering van patiëntgebonden onderzoek van aandoeningen die een hoge ziektelast met zich brengen en waarvan de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) in 1983 constateerde dat er relatief weinig patiëntgebonden onderzoek naar plaatsvindt.4 Door het SGO wordt niet alleen onderzoek op het gebied van bepaalde aandoeningen gestimuleerd (zoals reuma, CARA en psychische stoornissen), maar worden ook deelprogramma's ontwikkeld voor de vorming van wetenschappelijk kader en wordt aandacht besteed aan onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van methodieken in de geneeskunde.5 Vanuit dit laatste oogpunt startte in 1987 het deelprogramma ‘Klinische epidemiologie en medische besliskunde’. Hiervoor werd een bedrag beschikbaar gesteld van ƒ  2,8 miljoen. Na een looptijd van 4 jaar is het programma eind 1992 afgesloten met een externe evaluatie door een…

Auteursinformatie

Adviesgroep Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO), Postbus 93.120, 2509 AC Den Haag.

Mw.A.J.C.Petit, adjunct-secretaris SGOsecretaris evaluatiecommissie; mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer, adjunct-secretaris SGO.

Contact mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties