Chronische ziekten in het zicht van beleid en wetenschap

Perspectief
G.A.M. van den Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1170-3

Chronische ziekten maken een belangrijk en zorgwekkend deel uit van de huidige volksgezondheidsproblemen. Omdat de gemiddelde levensverwachting is gestegen – vooral onder invloed van verbeteringen in leefomstandigheden en sociaal-economische vooruitgang – zullen meer mensen in de loop van hun leven geconfronteerd worden met chronische ziekten. En zij die een chronische ziekte krijgen, zullen daarmee langer leven als gevolg van ontwikkelingen in diagnostiek en behandelmethoden. De vergrijzing van de bevolking zal de totale chronische morbiditeit nog verder doen toenemen, en dit zal onvermijdelijk leiden tot een sterkere vraag naar zorg. Zorgafhankelijkheid en dreigend verlies van zelfredzaamheid bepalen het dagelijks bestaan van vele chronisch zieken.

Bezinning op de kwaliteit van leven van chronisch zieken en de kwaliteit van zorg wordt uit het oogpunt van de volksgezondheid, de ziektelast en de zorglast een steeds dringender maatschappelijk vraagstuk. Het is daarom verheugend dat chronische ziekten in beleid en wetenschap op de voorgrond worden gesteld…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.dr.G.A.M.van den Bos, medisch socioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties