Psychiatrische stoornissen bij simvastatine-gebruik

N. Duits
F.M. Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1312-5
Abstract

Samenvatting

Van 3 patiënten wordt de ziektegeschiedenis beschreven, met ernstige psychiatrische problemen in samenhang met het gebruik van simvastatine. De psychiatrische symptomen waren voornamelijk van angstige en depressieve aard; ook was sprake van suïcidaliteit, benevens psychotische symptomen. De epidemiologische literatuur wekt de indruk dat cholesterolgehalteverlaging gepaard gaat met een toegenomen kans op overlijden door ongelukken, geweld of suïcide. De hypothese wordt geopperd dat cholesterolgehalteverlaging met simvastatine (en mogelijk andere cholesterolgehalteverlagende geneesmiddelen) bij een bepaalde patiëntengroep psychiatrische problemen kan luxeren. Mogelijk bestaat er een samenhang tussen een verlaagd of een (te) laag cholesterolgehalte en een gestoorde cerebrale serotoninehuishouding.

Het is te overwegen in afwachting van verder onderzoek bij patiënten met psychiatrische (stemmings)stoornissen of patiënten bij wie psychiatrisch een verminderde draagkracht wordt vermoed, de indicatie voor cholesterolgehalteverlaging en (of) simvastatine-gebruik scherper te stellen. Tevens valt te overwegen het gebruik van simvastatine te staken bij het ontstaan of verergeren van psychiatrische symptomen.

Auteursinformatie

Psychiatrisch Centrum Amsterdam ZuidNieuw-West, Valeriuskliniek, Amsterdam.

N.Duits, assistent-geneeskundige; F.M.Bos, co-assistent.

Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam.

Contact N.Duits, Academisch Medsich Centrum, afd

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties