Psychiatrisch is niet altijd psychogeen, juist in het algemene ziekenhuis

Klinische praktijk
M.W. Hengeveld
T. Antheunissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1929-31

Dames en Heren

Psychiatrische symptomen hebben, met name bij patiënten die zijn opgenomen in het algemene ziekenhuis, lang niet altijd een psychische oorzaak. Wij willen u dit laten zien aan de hand van de beschrijving van de ziektegeschiedenissen van twee onlangs door ons in psychiatrisch consult meebehandelde patiënten.

Patiënt A was een 46-jarige gehuwde vrouw bij wie zich in 1986 een mammacarcinoom manifesteerde. Zij werd uitgebreid chirurgisch, radiotherapeutisch en chemotherapeutisch behandeld wegens bot-, huid- en longmetastasen. In de zomer van 1988 werden multipele hersenmetastasen vastgesteld, die werden behandeld met radiotherapie. In het voorjaar van 1989 kreeg patiënte hevige pijn in de rug en een loopstoornis, waardoor zij toenemend afhankelijk werd van haar omgeving. Haar echtgenoot liet weten een vriendin te hebben en verliet het echtelijke huis. Patiënte trok vervolgens in bij haar zuster, alwaar de situatie echter spoedig onhoudbaar bleek. Mede vanwege deze psychosociale problematiek werd zij opgenomen in ons…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Psychiatrie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Prof.dr.M.W.Hengeveld en mw.T.Antheunissen, psychiaters.

Contact prof. dr.M.W. Hengeveld

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties