Pathogenese en behandeling

Pruritus bij leverziekten

Klinische praktijk
Andreas E. Kremer
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Ronald P.J. Oude Elferink
Ulrich Beuers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4045
Abstract

Samenvatting

  • Jeuk is een belangrijk symptoom van cholestatische lever- en galwegziekten en kan de kwaliteit van leven ernstig verminderen.

  • Cholestatische jeuk heeft vaak een piek in de avond en de vroege nacht, concentreert zich meestal in de handpalmen en voetzolen, maar kan ook gegeneraliseerd vóórkomen.

  • De pathogenese van cholestatische pruritus is nog niet volledig opgehelderd. Mogelijk spelen galzouten, histamine, progesteron-metabolieten en opioïden een rol. Echter, een relatie met jeukintensiteit is nooit aangetoond.

  • Autotaxine, een enzym dat lysofosfatidezuur produceert, is recent geïdentificeerd als een mogelijk cholestatisch pruritogeen

  • De behandeling richt zich op afvoeren van pruritogenen met galzuurbinders (colestyramine), bijsturen van pruritogeenmetabolisme (rifampicine) en beïnvloeden van jeukperceptie in het centraal zenuwstelsel met µ-opioïde-antagonisten of SSRI’s.

  • Bij ondragelijke therapieresistente jeuk kunnen experimentele behandelingen als uv-lichttherapie of nasobiliaire drainage overwogen worden.

Auteursinformatie

Tytgat Instituut voor Lever- en Gastrointestinaal Onderzoek en afd. Maag-, Darm-, Leverziekten, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Dr. A.E. Kremer en drs. L. Maillette de Buy Wenniger, arts-onderzoekers; prof.dr. R.P.J. Oude Elferink, biochemicus; prof.dr. U. Beuers, mdl-arts.

Contact dr. A.E. Kremer (A.E.Kremer@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: U. Beuers ontving financiële ondersteuning voor het geven van lezingen van Falk Foundation, Gilead, Roche, Schering-Plough en Zambon en ontving financiële ondersteuning voor onderzoek van de Duitse crohn-colitis vereniging, de Noorse stichting voor primair scleroserende cholangitis en Zambon. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 7 november 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties