Intrahepatische zwangerschapscholestase: riskante jeuk

Klinische praktijk
A. Ruth Bolier
Jiska M. Jebbink
Joris A.M. van der Post
Ronald P.J. Oude Elferink
Ulrich Beuers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7713
Abstract

Dames en Heren,

Intrahepatische zwangerschapscholestase is een leveraandoening die wordt gekarakteriseerd door jeuk, een verhoogde serumgalzoutconcentratie en verhoogde serumlevertesten, zonder aanwijzingen voor een galwegobstructie of een onderliggende leverziekte. De jeuk treedt meestal op in het derde trimester van de zwangerschap (mediaan week 34), maar kan ook vroeger beginnen. Binnen enkele dagen post partum verdwijnt de jeuk spontaan. De behandeling is gericht op het bestrijden van de jeuk en het minimaliseren van de foetale perinatale risico’s die samenhangen met deze aandoening.

Patiënt A, een 36-jarige gravida 3 para 1, werd bij een zwangerschapsduur van 32 4/7 week door de huisarts naar de afdeling Verloskunde verwezen in verband met gegeneraliseerde jeuk en verhoogde serumlevertesten. De laboratoriumuitslagen waren als volgt (referentiewaarden tussen haakjes): bilirubine: 28 μmol/l (< 17); ASAT: 126 U/l (4-40); ALAT: 220 U/l (5-34); AF: 325 U/l (40-120); γ-GT: 32 U/l (5-35). De galzoutconcentratie was nog niet bekend. De foetale…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Tytgat Instituut voor Lever- en Darmonderzoek en afd. Maag-, Darm-, Leverziekten: Drs. A.R. Bolier, arts-onderzoeker; prof.dr. R.P.J. Oude Elferink, biochemicus, prof.dr. U. Beuers, maag-darm-leverarts.

Afd. Gynaecologie en Verloskunde: prof.dr. J.A.M. van der Post, gynaecoloog.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam.

Dr. J.M. Jebbink, gynaecoloog (tevens AMC, afd. Gynaecologie en Verloskunde).

Contact prof.dr. U. Beuers (u.h.beuers@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A. Ruth Bolier ICMJE-formulier
Jiska M. Jebbink ICMJE-formulier
Joris A.M. van der Post ICMJE-formulier
Ronald P.J. Oude Elferink ICMJE-formulier
Ulrich Beuers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties