Proximale-rijcarpectomie als behandeling voor radiocarpale artrose van de pols

Klinische praktijk
R.W. Klein Nagelvoort
M. Kon
A.H. Schuurman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1913-7
Abstract

Dames en Heren,

Patiënten met polsproblemen op basis van posttraumatische artrose van de proximale carpalia (os scaphoideum, lunatum en triquetrum), resulterend in radiocarpale en midcarpale gewrichtsdestructie, ondervinden invaliderende pijnklachten en ernstige stoornissen in de functie en mobiliteit van de pols. Deze stoornissen hebben vaak grote consequenties voor werkzaamheden, hobby's en algemene dagelijkse activiteiten. De aandoeningen die leiden tot radiocarpale artrose komen waarschijnlijk vaker voor dan wij denken of dan registratie doet vermoeden.1

Aangaande de behandeling van deze complexe polsproblematiek is er nog geen algemene consensus; verschillende chirurgische technieken zijn inmiddels beschreven.2-12 Een nog relatief weinig frequent gebruikte behandeling is de proximale-rijcarpectomie (PRC), waarbij in geval van radiocarpale artrose het scafoïd, os lunatum en os triquetrum geëxcideerd worden (figuur 1). Beweeglijkheid van de pols blijft hierbij behouden. Vele handchirurgen beschouwen de PRC nog als laatste behandelingsmogelijkheid, voordat overgegaan wordt tot een totale polsartrodese of een polsprothese.13

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

R.W.Klein Nagelvoort, assistent-geneeskundige; prof.dr.M.Kon en A.H.Schuurman, plastisch chirurgen.

Contact A.H.Schuurman (a.schuurman@chir.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties