Lange-termijnresultaten van de Swanson-prothese ter behandeling van lunatomalacie

Onderzoek
S.J. Ham
J.G. Konings
H.K.L. Nielsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1796-800
Abstract

Samenvatting

In de periode 1972 tot 1982 werden 18 patiënten wegens lunatomalacie graad 3 behandeld met implantatie van een Swanson-prothese. In mei 1988 werden allen opnieuw onderzocht. Als gevolg van (sub)luxatie van de prothese waren in de loop der tijd bij 4 patiënten heroperaties nodig. In het algemeen bleek de operatie een goede invloed te hebben gehad op de pijn en op het behoud van de polsfunctie. De aandoening heeft meestal wel een belangrijke invloed op de beroepsuitoefening: 8 patiënten verrichtten ten tijde van het na-onderzoek aangepaste arbeid tengevolge van polsklachten en 1 patiënt werd daarom zelfs afgekeurd. Bij het na-onderzoek bleek röntgenologisch de chondropathie in de carpo-radiale en intercarpale gewrichten toch vaak te zijn toegenomen. Het os capitatum bleek nogal eens naar proximaal te zijn gemigreerd. Er bestond geringe overeenkomst tussen de pijn en de polsfunctie enerzijds en de radiologische bevindingen anderzijds.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

S.J.Ham; dr.ir.J.G.Konings en prof.dr.H.K.L.Nielsen, orthopedisch chirurgen.

Contact dr.ir.J.G.Konings

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties