Protrombotische factoren spelen een rol bij myocardinfarct zonder significante coronairstenose

Onderzoek
P.W. Kamphuisen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2582-3

Factor-V-Leiden(FVL)- en protrombine-G20212A(PT)-mutaties verhogen het risico op veneuze trombo-embolieën, maar de relatie met myocardinfarct is minder duidelijk. Na een myocardinfarct worden meestal significante stenosen van de kransslagaders gevonden, maar bij 1-12 van de patiënten lijkt het coronairangiogram niet duidelijk afwijkend en spelen protrombotische factoren mogelijk een belangrijke rol.

Van de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties