Cardiovasculaire risicofactoren. I. Overzicht van mogelijke oorzaken van hart- en vaatziekten

Klinische praktijk
J.G. van der Bom
M.L. Bots
D.E. Grobbee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1169-74
Abstract

Samenvatting

- Ondanks de daling van de voor leeftijd gecorrigeerde sterfte ten gevolge van hart- en vaatziekten (HVZ) gedurende de afgelopen 30 jaar blijven HVZ de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in de westerse en in toenemende mate ook in de niet-westerse wereld.

- De dalende sterfte wordt onder meer toegeschreven aan de toename van de kennis over risicofactoren en de daarmee samenhangende gezondere leefstijl en de betere behandeling van risicofactoren voor HVZ.

- Van verhoogde serumcholesterolconcentratie, verhoogde bloeddruk, suikerziekte, roken en gebrek aan lichamelijke inspanning is duidelijk aangetoond dat ze de kans op HVZ verhogen.

- De rol van oestrogenen, homocysteïne, trombotische en inflammatoire factoren is momenteel onderwerp van veel onderzoek.

- Het lijkt waarschijnlijk dat een bepaalde genetische constitutie de gevoeligheid voor de effecten van andere risicofactoren vergroot. Dagelijks worden nieuwe kandidaat-genen gesuggereerd.

- Tot dusver zijn geen duidelijk doorslaggevende resultaten bereikt in het leggen van relaties tussen de onderzochte genetische polymorfismen en het optreden van HVZ.

- Nuttigen van voedingsmiddelen rijk aan antioxidantia lijkt de kans op HVZ te verlagen, maar gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van antioxidantia als voedingssupplement suggereert dat dit geen effect heeft op het ontstaan van HVZ.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Postbus 80.035, 3508 GA, Utrecht.

Mw.dr.J.G.van der Bom, dr.M.L.Bots en prof.dr.D.E.Grobbee, artsen-epidemiologen.

Contact mw.dr.J.G.van der Bom (j.g.vanderbom@jc.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties