Voeding en gezondheid - onduidelijk verband tussen inname van vitamine E en het risico op coronaire hartziekten

Klinische praktijk
B. Buijsse
E.J.M. Feskens
D. Kromhout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2007-11
Abstract

Samenvatting

- Vitamine E is een in vet oplosbare antioxidans en is mogelijk betrokken bij de preventie van coronaire hartziekten via het voorkómen van oxidatieve modificatie van LDL-cholesterol.

- De resultaten van onderzoek naar het verband tussen vitamine-E-inname en coronaire hartziekten zijn inconsistent voor observationeel onderzoek en ontbreken voor grootschalige interventiestudies.

- Dit zou een gevolg kunnen zijn van ‘confounding’ in observationeel onderzoek en van tekortkomingen in het ontwerp van interventiestudies.

- Een andere mogelijke verklaring is dat vitamine E alleen bescherming biedt bij aanwezigheid van voldoende coantioxidantia.

- Op dit moment is er geen bewijs dat vitamine E het risico op coronaire hartziekten verlaagt.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centrum voor Voeding en Gezondheid, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Ir.B.Buijsse (tevens: Wageningen Universiteit, afd. Humane Voeding, Wageningen); mw.dr.ir.E.J.M.Feskens en prof.dr.ir.D.Kromhout (tevens: Wageningen Universiteit, afd. Humane Voeding, Wageningen), voedingsepidemiologen.

Contact ir.B.Buijsse (brian.buijsse@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties