Protonencentra wachten op patiënten die niet komen

Een wolk in de vorm van een fiets.
Lucien Hordijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6621

Nederland heeft sterk ingezet op protonentherapie. Het bouwde drie hypermoderne bestralingsklinieken die samen 230 miljoen euro hebben gekost. Maar in hun ijver om zo'n bunker in huis te halen, hebben Nederlandse ziekenhuisbestuurders het aantal behandelingen fors overschat, blijkt uit onderzoek van The Investigative Desk.

Met een kalme stem praat hij het over het ‘opplussen’ van de cijfers. ‘Gouden bergen beloven’ aan aandeelhouders die ‘in je nek hijgen’. Controllers die naar uitwegen zoeken om het allemaal wat florissanter te laten lijken dan het is. Over ‘belachelijke businesscases’. Die ‘opgeklopt’ zijn.

Wie niet beter weet, hoort een spijtoptant zijn ziel blootgeven over een boekhoudschandaal bij een multinational. Maar aan het woord is een gerenommeerd arts, hoogleraar radiotherapie Marco van Vulpen, die openhartig vertelt over wat hem recent onder ogen is gekomen.

Het was allemaal begonnen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van The Investigative Desk. Zijn juristen hadden wekenlang duizenden documenten over de invoering van protonentherapie moeten oprakelen, voorstellen voor lakkingen gedaan. En toen lag daar opeens een document dat hij nooit eerder gezien had. Waarmee het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft, jaren geleden alweer, het ministerie van Volksgezondheid…

Auteursinformatie

Lucien Hordijk werkt als freelance-journalist in opdracht van de NTvG-redactie en maakt deel uit van The Investigative Desk.

Verantwoording

The Investigative Desk is een collectief van onderzoeksjournalisten dat zijn werk financiert uit donaties, subsidies, cofinanciering en honoraria. Geldgevers hebben geen zeggenschap over de onderzoeken. Dit onderzoek kwam tot stand met behulp van het Steunfonds Freelance Journalisten.

Instroom patiënten protonencentra nu volgens verwachting, na trage start
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties