Instroom patiënten protonencentra nu volgens verwachting, na trage start

Een foto bovenaf genomen van een mensenmassa. De mensen nemen de vorm aan van een trechter.
Liesbeth J. Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6620
Abstract

Nederland telt drie protonencentra. Onderzoeksjournalist Lucien Hordijk beschrijft hoe deze centra tot stand zijn gekomen en concludeert dat er een overcapaciteit is voor protonentheapie. Dit is de reactie op zijn artikel vanuit de Nederlandse protonencentra.

In zijn artikel over de protonencentra, dat elders in het NTvG is verschenen, heeft Lucien Hordijk geprobeerd te beschrijven hoe deze centra tot stand gekomen zijn en in hoeverre de verwachtingen met betrekking tot de aantallen patiënten zijn uitgekomen.1 In dat artikel stelt hij dat er ‘opgeklopte cijfers’ gebruikt zijn, zodat er nu een enorme overcapaciteit is voor protonentherapie. Wij vinden echter de argumenten waarmee hij zijn verhaal onderbouwt, niet juist.

Geen overschatting

Hordijk stelt dat de Nederlandse ziekenhuisbestuurders het aantal behandelingen fors hebben overschat. Dit klopt volgens ons echter niet. In 2016 is de eerdere capaciteitsbehoefte uit 2009 geactualiseerd (Actualisatierapport NVRO) op basis van onafhankelijke cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie. Daarin kwam men uit op de verwachting dat 5000 tot 6000 patiënten per jaar een klinisch relevant voordeel van protonentherapie kunnen hebben. In de radiotherapiecentra die direct zijn betrokken bij de protonencentra komt het percentage patiënten…

Auteursinformatie

Maastricht University Medical Centre+, afd. Radiotherapie (Maastro), GROW school voor oncologie en ontwikkelingsbiologie, Maastricht: prof.dr. L.J. Boersma*, radiotherapeut-oncoloog.

* Namens de protonencentra van UMC Groningen, Holland PTC en Maastro

Contact L.J. Boersma (liesbeth.boersma@maastro.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Protonencentra wachten op patiënten die niet komen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties