Protonen en ionen in de behandeling van kanker; systematisch literatuuroverzicht

Onderzoek
M.C.G. Pijls-Johannesma
D.K.M. de Ruysscher
A.L.A.J. Dekker
Ph. Lambin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2435-41
Abstract

Samenvatting

Doel

Een overzicht geven van de huidige situatie van protonen- en ionentherapie, ook wel ‘geladendeeltjestherapie’ genoemd, in de behandeling van kanker.

Opzet

Systematisch literatuuronderzoek.

Methode

Systematische elektronische zoekacties werden verricht in 12 databases volgens richtlijnen van de Cochrane Collaboration, zonder restricties ten aanzien van publicatiejaar of studieopzet. Daarnaast werden handmatig literatuurlijsten en tijdschriften onderzocht. Inclusiecriteria waren: tenminste 20 patiënten en tenminste 2 jaar follow-up. Bovendien werd gecorrespondeerd met experts binnen dit vakgebied om hun oordeel te achterhalen.

Resultaten

Er werden 36 relevante artikelen voor protonentherapie en 15 voor ionentherapie geïdentificeerd. Op basis van prospectieve en retrospectieve studies leek protonentherapie de behandeling bij uitstek te zijn voor oogtumoren, chordomen en schedelbasistumoren. Bij prostaatkanker kwamen de resultaten overeen met de beste fotonenresultaten. Ionentherapie bevond zich nog in een experimentele fase.

Conclusie

Volgens de huidige literatuur wordt protonentherapie gezien als de voorkeursbehandeling voor sommige zeldzame tumoren, zoals oogtumoren, chordomen en schedelbasistumoren. Algemeen echter wordt geladendeeltjestherapie, met name ionentherapie, als voorkeursbehandeling voor kanker niet door gepubliceerde evidence ondersteund. Het potentieel theoretisch voordeel van deze behandeling is echter groot.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2435-41

Auteursinformatie

Maastro Clinic, Dr.Tanslaan 12, 6229 ET Maastricht.

Mw.drs.M.C.G.Pijls-Johannesma, epidemioloog; hr.dr.D.K.M.de Ruysscher en hr.prof.dr.Ph.Lambin, radiotherapeuten (beiden tevens: Academisch Ziekenhuis, vakgroep Radiotherapie, Maastricht); hr.dr.ir.A.L.A.J.Dekker, klinisch fysicus.

Contact mw.drs.M.C.G.Pijls-Johannesma (madelon.pijls@maastro.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties