Protocollen infectieziekten editie 2004

Media
J.E. van Steenbergen
A. Timen
P.J. van den Broek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1768

Protocollen infectieziekten editie 2004. Onder redactie van J.E.van Steenbergen en A.Timen. 3e, herziene druk. 460 bl., tabellen. LCI, Utrecht 2004. ISBN 90-807-4633-9. Prijs: ingen. € 25,–.

In dit boek zijn alle protocollen van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) voor de bestrijding van infectieziekten opgenomen. De richtlijnen zijn bedoeld voor GGD-medewerkers…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties