Protocollen infectieziekten editie 2003.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1198

Protocollen infectieziekten editie 2003. 2e druk. Onder redactie van J.E.van Steenbergen en A.Timen. 529 bl. Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding, Utrecht 2003. ISBN 90-807463-1-2. Prijs: ingen. € 25,– (overmaken op rek.nr. 463303660 t.n.v. Stichting Instituut GGD Nederland o.v.v. LCI Protocollen infectieziekten editie 2003).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties