Protocollen en standaarden voor de huisartsgeneeskunde

Opinie
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:259-60

Zie ook de artikelen op bl. 264 en 285.

In dit nummer staan twee bijdragen over het handelen van de huisarts bij urethritis bij mannen.12 Urethritis betreft een aandoening die vooral door huisartsen behandeld wordt, en waarbij in een aanzienlijk aantal gevallen het beleid op een waarschijnlijkheidsdiagnose blijkt te zijn gebaseerd.3 Om die reden vormt urethritis een goed onderwerp voor protocollering: hoeveel zekerheid bij de diagnostiek is noodzakelijk of essentieel voor effectieve behandeling? En hoe eenduidig is de behandeling op grond van wetenschappelijke inzichten?

Protocollering en consensus mogen zich in een brede geneeskundige belangstelling verheugen, getuige de activiteiten van bijvoorbeeld het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO).4 De huisartsgeneeskunde heeft, via het beleid van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG),56 gekozen voor het ontwikkelen van standaarden voor huisartsgeneeskundige zorg. Door huisartsen-deskundigen worden daarin richtlijnen geformuleerd voor het gewenst handelen van huisartsen rond een…

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.C.van Weel, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties