Een klinische richtlijn

Prostaatkankerscreening met de PSA-test

Onderzoek
Robin W.M. Vernooij
Marco H. Blanker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3527

Sinds de introductie van de test op prostaatspecifiek antigeen (PSA) worden meer mannen gediagnosticeerd met en behandeld voor prostaatkanker.1 Veel van deze mannen zouden zonder deze test nooit symptomen van prostaatkanker krijgen, noch hieraan overlijden. Een bevolkingsonderzoek is daarom controversieel.2,3 Voorstanders van zo’n bevolkingsonderzoek benadrukken dat de prostaatkanker-specifieke sterfte en incidentie van geavanceerd prostaatcarcinoom zal afnemen.4,5 De tegenstanders accentueren juist het indolente natuurlijke beloop van prostaatkanker en de overdiagnostiek en overbehandeling door screening.6,7

Huidige praktijk

Internationale richtlijnen voor PSA-screening variëren van aanbevelingen om te screenen tot een patiënt-specifiek plan of gedeelde besluitvorming.8-12 De publicatie van de CAP-trial was aanleiding om te bezien of de richtlijnen voor PSA-screening moeten veranderen.13 Aan de hand van de ‘Rapid Recommendations’-methodologie is een internationaal richtlijnpanel aan de slag gegaan.14,15 Dit panel bestond uit patiëntvertegenwoordigers (mannen met risico op prostaatkanker), huisartsen, internisten, urologen, epidemiologen, methodologen en statistici.

Voor- en

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), afd. Onderzoek, Utrecht: dr. R.W.M. Vernooij, epidemioloog. UMC Groningen-Rijksuniversiteit Groningen, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde: dr. M.H. Blanker, huisarts-epidemioloog.

Contact Marco H. Blanker (m.h.blanker@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Robin W.M. Vernooij ICMJE-formulier
Marco H. Blanker ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties