Prostaatkankerscreening met de PSA-test

Een klinische richtlijn
Wetenschap in de praktijk
20-12-2018
Robin W.M. Vernooij en Marco H. Blanker

Sinds de introductie van de test op prostaatspecifiek antigeen (PSA) worden meer mannen gediagnosticeerd met en behandeld voor prostaatkanker.1 Veel van deze mannen zouden zonder deze test nooit symptomen van prostaatkanker krijgen, noch hieraan overlijden. Een bevolkingsonderzoek is daarom controversieel.2,3 Voorstanders van zo’n bevolkingsonderzoek benadrukken dat de prostaatkanker-specifieke sterfte en incidentie van geavanceerd prostaatcarcinoom zal afnemen.4,5 De tegenstanders accentueren juist het indolente natuurlijke beloop van prostaatkanker en de overdiagnostiek en overbehandeling door screening.6,7

Huidige praktijk

Internationale richtlijnen voor PSA-screening variëren van aanbevelingen om te screenen tot een patiënt-specifiek plan of gedeelde besluitvorming.8-12 De publicatie van de CAP-trial was aanleiding om te bezien of de richtlijnen voor PSA-screening moeten veranderen.13 Aan de hand van de ‘Rapid Recommendations’-methodologie is een internationaal richtlijnpanel aan de slag gegaan.14,15 Dit panel bestond uit patiëntvertegenwoordigers (mannen met risico op prostaatkanker), huisartsen, internisten, urologen, epidemiologen, methodologen en statistici.

Voor- en nadelen van PSA-screening

Het richtlijnpanel baseerde zich op 2 systematische reviews.7,16 De eerste review ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing