Progressieve, opstijgende neurologische uitval: een spinaal epiduraal abces dat zich presenteert als het syndroom van Guillain-Barré

Klinische praktijk
T.J. Snijders
N.C. Notermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1436-9
Abstract

Samenvatting

Een 65-jarige man kreeg in de loop van 4 dagen koorts en thoracale rugpijn, gevolgd door krachtsverlies en gevoelsstoornissen in de benen. Bij lichamelijk onderzoek bestonden dyspneu, subfebriele temperatuur, nekpijn zonder nekstijfheid, en gevoelsstoornissen, areflexie en zwakte aan beide benen (en in mindere mate de armen). Onder vermoeden van het syndroom van Guillain-Barré werd gestart met intraveneuze immuunglobulinen. Desondanks ontstonden respiratoire insufficiëntie, progressieve parese van de benen en nekstijfheid. MRI-onderzoek van de wervelkolom toonde een uitgebreid cervicothoracaal epiduraal abces aan, waarvoor operatieve decompressie en drainage werden verricht. Tevens kreeg patiënt antibiotische therapie. Patiënt verbeterde hierop en kon weer met hulp lopen. Het spinale epidurale abces is een soms moeilijk herkenbare en potentieel letale aandoening, die overwogen moet worden bij patiënten met koorts en rugpijn, zeker als die gepaard gaan met neurologische uitvalsverschijnselen. Tijdige herkenning is bepalend voor de effectiviteit van de therapie; beeldvorming middels MRI is hierbij essentieel.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1436-9

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, divisie Hersenen, afd. Neurologie, C03.236, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.T.J.Snijders, arts in opleiding tot klinisch onderzoeker; mw.dr.N.C. Notermans, neuroloog.

Contact hr.T.J.Snijders (t.j.snijders@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties