Progressieve cognitieve stoornissen bij een 17-jarige
Open

Casuïstiek
10-03-2015
Dagmar H. Hepp, Karin van Dijk, Cornelis J. Stam, Bob W. van Oosten en Elisabeth M.J. Foncke

Uitleg

Goldmann-Witmer-coëfficiënt

De Goldmann-Witmer-coëfficiënt (GWC) voor mazelen is de gouden standaard voor de diagnostiek van SSPE. Het is een maat voor lokale productie – bij patiënt A in de liquor – van specifieke antistoffen tegen mazelen en wordt als volgt berekend:

GWC = (anti-mazelen-IgG in liquor/totaal IgG in liquor)/(anti-mazelen IgG in serum/totaal IgG in serum).

Aanbevolen wordt om ook de GWC voor een ander virus te bepalen, om aspecifieke verhoging van antistoffen in de liquor uit te sluiten.10

Leerpunten

  • Subacute scleroserende panencefalitis (SSPE) is een late, fataal verlopende complicatie van mazeleninfectie.
  • Het klinisch beloop wordt gekenmerkt door cognitieve stoornissen en myoklonieën, gevolgd door een comateuze toestand.
  • Een eeg en liquor onderzoek kunnen de diagnose ‘SSPE’ bevestigen.
  • Er is geen effectieve behandeling, wat het belang van vaccineren tegen mazelen onderstreept.