Progressieve cognitieve stoornissen bij een 17-jarige
Open

Casuïstiek
10-03-2015
Dagmar H. Hepp, Karin van Dijk, Cornelis J. Stam, Bob W. van Oosten en Elisabeth M.J. Foncke

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. Neurologie: drs. D.H. Hepp, aios neurologie; dr. B.W. van Oosten en dr. E.M.J. Foncke, neurologen.

Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: dr. K. van Dijk, arts-microbioloog.

Afd. Klinische Neurofysiologie: prof. dr. C.J. Stam, hoogleraar klinische neurofysiologie.

Contactpersoon: Dagmar H. Hepp (d.hepp@vumc.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Dagmar H. HeppICMJE-formulier
Karin van DijkICMJE-formulier
Cornelis J. StamICMJE-formulier
Bob W. van OostenICMJE-formulier
Elisabeth M.J. FonckeICMJE-formulier