Progressieve cognitieve stoornissen bij een 17-jarige
Open

Casuïstiek
10-03-2015
Dagmar H. Hepp, Karin van Dijk, Cornelis J. Stam, Bob W. van Oosten en Elisabeth M.J. Foncke
Aanvaard op 07-01-2015.
Gepubliceerd op 10-03-2015.
In print verschenen in week 12 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8490