Progressieve cognitieve stoornissen bij een 17-jarige

Klinische praktijk
Dagmar H. Hepp
Karin van Dijk
Cornelis J. Stam
Bob W. van Oosten
Elisabeth M.J. Foncke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8490
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Subacute scleroserende panencefalitis (SSPE) is een fataal verlopende encefalitis die zich een aantal jaren na een primaire mazeleninfectie openbaart. De ziekte is zeer zeldzaam sinds de invoering van de mazelenvaccinatie in 1976.

Casus

Een 17-jarige jongeman presenteerde zich met in enkele weken progressieve cognitieve stoornissen en extrapiramidale verschijnselen. Hij was, vanwege de geloofsovertuiging van zijn ouders, niet gevaccineerd en had op 4-jarige leeftijd mazelen doorgemaakt. Gezien de klinische verdenking op SSPE werd een eeg verricht, waarop de voor SSPE specifieke Radermecker-complexen werden gezien. De diagnose ‘SSPE’ werd bevestigd met liquoronderzoek. Onze patiënt overleed 4 maanden na het stellen van de diagnose.

Conclusie

SSPE komt nog steeds voor in Nederland. Het ontbreken van een effectieve behandeling maakt preventie door middel van vaccinatie des te belangrijker.

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. Neurologie: drs. D.H. Hepp, aios neurologie; dr. B.W. van Oosten en dr. E.M.J. Foncke, neurologen.

Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: dr. K. van Dijk, arts-microbioloog.

Afd. Klinische Neurofysiologie: prof. dr. C.J. Stam, hoogleraar klinische neurofysiologie.

Contact Dagmar H. Hepp (d.hepp@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Dagmar H. Hepp ICMJE-formulier
Karin van Dijk ICMJE-formulier
Cornelis J. Stam ICMJE-formulier
Bob W. van Oosten ICMJE-formulier
Elisabeth M.J. Foncke ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties