Progressieve cognitieve stoornissen bij een 17-jarige
Open

Casuïstiek
10-03-2015
Dagmar H. Hepp, Karin van Dijk, Cornelis J. Stam, Bob W. van Oosten en Elisabeth M.J. Foncke

Achtergrond

Subacute scleroserende panencefalitis (SSPE) is een fataal verlopende encefalitis die zich een aantal jaren na een primaire mazeleninfectie openbaart. De ziekte is zeer zeldzaam sinds de invoering van de mazelenvaccinatie in 1976.

Casus

Een 17-jarige jongeman presenteerde zich met in enkele weken progressieve cognitieve stoornissen en extrapiramidale verschijnselen. Hij was, vanwege de geloofsovertuiging van zijn ouders, niet gevaccineerd en had op 4-jarige leeftijd mazelen doorgemaakt. Gezien de klinische verdenking op SSPE werd een eeg verricht, waarop de voor SSPE specifieke Radermecker-complexen werden gezien. De diagnose ‘SSPE’ werd bevestigd met liquoronderzoek. Onze patiënt overleed 4 maanden na het stellen van de diagnose.

Conclusie

SSPE komt nog steeds voor in Nederland. Het ontbreken van een effectieve behandeling maakt preventie door middel van vaccinatie des te belangrijker.