Prognostische waarde van tumorinfiltratie met T-lymfocyten en macrofagen bij colorectale kanker

Nieuws
L. Wong
A.P.J. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1608

Aan inflammatoire cellen die tumoren perifeer infiltreren wordt een mogelijk gunstige anti-tumorimmuunrespons toegeschreven. Het klinisch belang van de aanwezigheid van deze immuuncellen in tumoren is nog niet precies bekend.

Funada et al. onderzochten daarom de prognostische waarde van peritumorale infiltratie met T-lymfocyten (CD8+) en macrofagen bij 97 patiënten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties