NKB-NWO-Werkgemeenschap Tumorimmunologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1937-43

Vergadering gehouden op 25 en 26 oktober 1990 te Vianen

P.J.K.Kuppen, A.M.M.Eggermont, S.P.G.Lazeroms, A.Marinelli, C.J.H.van de Velde en G.J.Fleuren (Leiden), In vitro-inductie van ‘lymphokine-activated killer’-activiteit door IL-2 in splenocyten van Wag-ratten

Voor de optimale inductie van ‘lymphokine-activated killer’ (LAK)-activiteit in splenocyten van Wag-ratten bleek niet alleen interleukine-2 (IL-2), maar ook 2-mercapto-ethanol (2-ME) in het kweekmedium noodzakelijk te zijn. Toevoegen van de prostaglandinenproduktieremmer indomethacine gaf nog een extra verhoging van LAK-inductie. Het verwijderen van macrofagenmonocyten door plastic- of nylon wool-adherentie resulteerde in een hogere LAK-inductie en bovendien in een verminderde afhankelijkheid van 2-ME. Door verdere fractionering werd een zogenaamde aLAK-populatie verkregen…

Auteursinformatie

NKB-NWO-Werkgemeenschap Tumorimmunologie, pa Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Huis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Dr.C.G.Figdor, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties