KWF-Werkgemeenschap Tumorimmunologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1714-7

Vergadering gehouden op 23 november 1988 te Amsterdam

G.van Muijen, C.Jansen, L.Cornelissen en D.Ruiter (Nijmegen), Expressie van melanoom-geassocieerde antigenen in metastaserende humane melanoomcellen in de naakte muis

Teneinde verschillende stadia in het metastaseringsproces immunohistologisch te kunnen bestuderen, werden 6 humane melanoomcellijnen met hoge, lage of geen metastasepotentie subcutaan (s.c.) en intraveneus (i.v.) geïnoculeerd in naakte muizen. Twee cellijnen ontwikkelden geen longmetastasen, 1 cellijn alleen na i.v. toediening, terwijl 3 cellijnen zowel na i.v. als na s.c. inoculatie longmetastasen ontwikkelden. Voor immunofenotypering werd gebruik gemaakt van antilichamen tegen melanocytaire differentiatiemerkstoffen (NKI-beteb), tegen melanoom-geassocieerde progressiemerkstoffen (PAL-M1, PAL-M2, en A1.43) en tegen merkstoffen…

Auteursinformatie

KWF-Werkgemeenschap Tumorimmunologie, pa Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Pathologisch Instituut, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

R.J.Scheper, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties