Prognosestelling bij middelzwaar en ernstig schedel-hersenletsel*

Onderzoek
Hester F. Lingsma
Andrew I.R. Maas
Ewout W. Steyerberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A739
Abstract

Samenvatting

Doel

Ontwikkelen van rekenmodellen om de prognose bij opname te schatten van een patiënt met middelzwaar tot ernstig schedel-hersenletsel.

Opzet

Wiskundige modellering.

Methoden

Met behulp van 2 omvangrijke databestanden, de IMPACT- en de CRASH-database, werd bepaald welke factoren de grootste prognostische waarde hebben voor patiënten met schedel-hersenletsel. Dit waren de leeftijd, de motoriek, de pupilreactie, bevindingen op de CT-scan, hypoxie, hypotensie en de Hb- en glucoseconcentratie. Aan de hand van deze factoren werden met logistische regressieanalyse oddsratios bepaald voor een ongunstige uitkomst of overlijden 6 maanden na opname. Deze werden verwerkt in prognostische modellen.

Resultaten

Per database werden meerdere modellen ontwikkeld. Voor eenvoudige modellen volstaat een beperkt aantal gegevens, zoals de leeftijd, de motoriek en de pupilreactie, terwijl in de complexere modellen ook de bevindingen van CT-scans gebruikt worden. Zowel bij interne als externe validering bleek de prognostische waarde van de modellen vrij hoog. De IMPACT-modellen werden vormgegeven als scorekaart en als webcalculator, de CRASH-modellen alleen als webcalculator.

Conclusie

De prognostische modellen zijn relevant op individueel en groepsniveau. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de classificatie van patiënten, klinische evaluatie en kwaliteitscontrole van de geleverde zorg. Daarom verdienen zij implementatie in de Nederlandse traumacentra.

Auteursinformatie

*Dit is een ingekorte versie van een artikel dat eerder werd gepubliceerd in PLoS Medicine (2008;5(8):e165) met als titel ‘Predicting outcome after traumatic brain injury: development and international validation of prognostic scores based on admission characteristics.’

Erasmus MC, Centrum voor Medische Besliskunde, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Drs. H.F. Lingsma, junior onderzoeker; prof.dr. E.W. Steyerberg, klinisch besliskundige.

Universitair Ziekenhuis Antwerpen, afd. Neurochirurgie, Antwerpen, België.

Prof.dr. A.I.R. Maas, neurochirurg.

Contact drs. H.F. Lingsma (h.lingsma@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 juli 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties