dilemma’s bij patiënten met ernstig traumatisch schedel-hersenletsel

Decompressieve craniëctomie

Klinische praktijk
Nicolaas A. Bakker
D.L. Marinus Oterdoom
Joost G. Regtien
Henriëtte E. Westerlaan
Joukje van der Naalt
Jan Jacob A. Mooij
J.M.C. (Marc) van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B150
Abstract

Dames en Heren,

Een belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte onder jongvolwassenen is het traumatisch schedel-hersenletsel.1 Dit kan zowel tot primaire als tot secundaire schade leiden. Primaire schade is direct gerelateerd aan het trauma en is meestal irreversibel, terwijl secundaire schade wellicht te voorkomen is.2 Secundaire schade ontstaat door verhoogde intracraniële druk (‘intracranial pressure’; ICP), veroorzaakt door lokale massawerking (bijvoorbeeld een bloeding) of gegeneraliseerd hersenoedeem, en leidt tot hypoperfusie en/of hypoxie van de hersenen.2

De laatste decennia heeft men veel vooruitgang geboekt bij het voorkómen van deze secundaire schade door een verhoogde ICP. Intensieve monitoring met regulatie van de ventilatie en de circulatie op de intensive care speelt hierbij een belangrijke rol.2 Wanneer de ICP tot een onacceptabel niveau stijgt, ondanks maximale conservatieve therapie, kan men bij deze patiëntencategorie een decompressieve craniëctomie overwegen. Daarbij wordt een deel van de schedel uitgenomen om zo de intracraniële druk…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Neurochirurgie: dr. N.A. Bakker en drs. D.L.M. Oterdoom (thans: neurochirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen), artsen in opleiding tot neurochirurg; prof.dr. J.J.A. Mooij en dr. J.M.C. van Dijk, neurochirurgen.

Afd. Anesthesiologie: drs. J.G. Regtien, anesthesioloog-intensivist.

Afd. Radiologie: drs. H.E. Westerlaan, neuroradioloog.

Afd. Neurologie: dr. J. van der Naalt, neuroloog.

Contact dr. N.A. Bakker (n.a.bakker@nchir.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 november 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties