Mogelijke klinische implicaties

Het meten van de cerebrale vasoregulatie

Klinische praktijk
Joep J. van der Harst
Marcel J.H. Aries
Patrick C.A.J. Vroomen
Berry Kremer
Jan Willem J. Elting
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5239
Abstract

Samenvatting

  • Cerebrale vaten kunnen een constante cerebrale perfusie garanderen. Dit proces wordt cerebrale vasoregulatie genoemd en kan gemeten worden met diverse neuromonitoringtechnieken, die in dit overzicht besproken worden.

  • Met behulp van deze technieken kunnen cerebrale perfusiestoornissen na hersenschade door een cerebrovasculair accident (CVA), subarachnoïdale bloeding (SAB) of ernstig traumatisch schedelhersenletsel vroegtijdig opgespoord en beter begrepen worden.

  • In de klinische richtlijnen gaat men bij een CVA, SAB en ernstig traumatisch schedelhersenletsel veelal standaard uit van een gestoorde vasoregulatie. Er is echter behoefte om dit op individueel niveau te meten met evaluatie van het beloop over de tijd.

  • Sommige meettechnieken informeren de clinicus over subtiele lokale regulatiestoornissen (‘snapshot-evaluatie’). Andere technieken zijn geschikt om de globale vasoregulatie langdurig te vervolgen (monitoringevaluatie), waarbij de uitkomsten als feedback voor behandelinterventies zouden kunnen dienen.

  • Adequate inzet in de dagelijkse klinische praktijk vraagt om standaardisatie van beschikbare meetmethoden voor vasoregulatie, wat betekent dat ze momenteel vooral nog in onderzoeksverband kunnen worden gebruikt.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Neurologie en Klinische Neurofysiologie, Groningen.

Drs. J.J. van der Harst, aios neurologie;

drs. M.J.H. Aries, neuroloog en fellow-intensivist;

dr. P.C.A.J. Vroomen,

prof.dr. B. Kremer,

dr J.W.J. Elting, neurologen.

Contact drs. M.J.H. Aries (m.j.h.aries@umcg.nl)

Verantwoording

Hanneke Joosten (internist in opleiding) en prof.dr. Jan Versijpt (nucleair geneeskundige en neuroloog) voorzagen het manuscript van kritische kanttekeningen. Prof.dr. Matthias Reinhard (neuroloog) gaf een lezing op de 1e autoregulatie bijeenkomst in London (2011) waaruit suggesties zijn overgenomen in dit manuscript.
Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken opA5239; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: drs. M.J.H. Aries ontving een beurs van ZonMw (projectnummer 92003528).
Aanvaard op 8 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Joep J. van der Harst ICMJE-formulier
Marcel J.H. Aries ICMJE-formulier
Patrick C.A.J. Vroomen ICMJE-formulier
Berry Kremer ICMJE-formulier
Jan Willem J. Elting ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties