Een afwijkende CT-scan bij licht traumatisch hoofdletsel, en dan?

Klinische praktijk
Gerard Hageman
Jik Nihom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3578
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Na een licht traumatisch hoofdletsel (LTH) heeft minder dan 10% van de patiënten traumatische intracraniële afwijkingen op de CT-scan. Het beleid bij deze patiënten is niet eenduidig.
  • Bij 10-20% van deze risicogroep treedt klinische of radiologische verslechtering op, meestal binnen 24 uur en vaak zonder neurochirurgische consequenties.
  • Patiënten met LTH en subarachnoïdaal bloed of kleine contusiehaarden hoeven niet op de medium/high care of IC te worden opgenomen. Dat is wel gewenst bij patiënten die aan de volgende criteria voldoen: leeftijd > 65 jaar, score op de Glasgow-comaschaal < 15, gebruik van antistolling of multitrauma; of bij 1 of meer van de volgende CT-criteria: verplaatsing van de middenlijn, een sub- of epiduraal hematoom, een temporale of subfrontale contusiehaard of intraparenchymateuze bloeding > 10 ml.
  • Alleen bij klinische achteruitgang is er een indicatie voor een controle-CT. Meestal is het niet nodig om patiënten met LTH vanwege een afwijkende CT-scan over te plaatsen naar een neurochirurgisch centrum.
Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Neurologie, Enschede: dr. G. Hageman en dr. J. Nihom, neurologen.

Contact G. Hageman (g.hageman6@kpnplanet.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gerard Hageman ICMJE-formulier
Jik Nihom ICMJE-formulier
Hoofdletsel: incidentie en voorspellers voor gecompliceerd beloop*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties