Hoofdletsel: incidentie en voorspellers voor gecompliceerd beloop*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Herman Gerritsen
Mariam Samim
Hans Peters
Henk J. Schers
Floris A. van de Laar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4019
Abstract

Samenvatting

Doel

De incidentie van hoofdletsel bepalen en voorspellers identificeren voor een gecompliceerd beloop.

Opzet

Retrospectieve cohortstudie.

Methode

We gebruikten gegevens uit een onderzoeksnetwerk met een populatie van ruim 30.000 patiënten. Hoofdletsel was gedefinieerd als een trauma aan het hoofd anders dan oppervlakkige verwondingen aan het gezicht; gecompliceerd hoofdletsel was gedefinieerd als hoofdletsel waarvoor een interventie in de tweede lijn noodzakelijk was. We berekenden de incidentie van hoofdletsel binnen een interval van 1 jaar (31.369 patiëntjaren) en de incidentie van gecompliceerd hoofdletsel binnen een interval van 10 jaar (220.352 patiëntjaren). De incidentie wordt weergegeven per 1000 patiëntjaren met een 95%-betrouwbaarheidsinterval, berekend met de Mid-P-exact-test. We berekenden oddsratio’s om risicofactoren voor een gecompliceerd hoofdletsel te herkennen.

Resultaten

De incidentie van hoofdletsel was 22,1 per 1000 persoonsjaren en de incidentie van gecompliceerd hoofdletsel was 0,16 per 1000 persoonsjaren. Voorspellend voor een gecompliceerd beloop waren: hoog-energetisch trauma, fietsongeval, verkeersongeval in het algemeen, gebruik van anticoagulantia, alcoholintoxicatie, leeftijd ouder dan 60 jaar en een lage Glasgow-comascore (GCS < 12) op het moment dat de patiënt voor het eerst gezien werd. Een gecompliceerd beloop was zeer onwaarschijnlijk als het eerste contact na het trauma binnen de huisartsenzorg plaatsvond (OR: 0,03; 95%-BI: 0,01-0,07).

Conclusie

We concluderen dat de ernst van het hoofdletsel bij patiënten in de eerste lijn wezenlijk anders is dan bij patiënten in de tweede lijn. Bovendien lijken patiënten met gecompliceerd hoofdletsel in de eerstelijnszorg relatief eenvoudig herkend te kunnen worden.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: drs. H. Gerritsen, dr. H.J. Schers en dr. F.A. van de Laar, huisartsen; M. Samim, student geneeskunde; H. Peters, ICT-ontwikkelaar.

Contact H. Gerritsen (Herman.Gerritsen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Herman Gerritsen ICMJE-formulier
Mariam Samim ICMJE-formulier
Hans Peters ICMJE-formulier
Henk J. Schers ICMJE-formulier
Floris A. van de Laar ICMJE-formulier
Meest gelezen in november: Hoofdletsel, hoe te handelen? (met toets)

Gerelateerde artikelen

Reacties