Jik Nihom

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1631

Jik Nihom (63) is sinds 1992 neuroloog bij het Medisch Spectrum Twente te Enschede, de laatste 10 jaar op het aandachtsgebied MS. Met zijn vrouw Caroline kreeg hij naar eigen zeggen ‘drie knappe kinderen die gelukkig volkomen ongeschikt blijken voor de artsenij, maar succesvol en tevreden zijn in andere academische takken van sport’.

Elders in deze uitgave is een artikel over afwijkende CT-scans bij licht traumatisch hoofdletsel gepubliceerd waar Jik Nihom medeauteur van is.

Wat wilde u vroeger worden?

Ik vrees al heel vroeg neuroloog, zelfs toen ik nog nauwelijks iets wist van geneeskunde.

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

In Nederland heb ik van veel collega’s, neurologen en niet-neurologen, doorslaggevende aspecten van het vak geleerd, en ik leer nog. Postuum wil ik iemand noemen die, nu precies een jaar geleden, te jong is overleden: Charles J. Vecht, een van de grondleggers van de Nederlandse neuro-oncologie.

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

Onder druk van omstandigheden twijfelen aan mijn eigen morele kompas.

Wat was de beste stap in uw carrière?

Werken in dienstverband in een perifeer A-opleidingsziekenhuis.

Wat heeft u ertoe bewogen een artikel bij het NTvG in te dienen?

Een onderwerp met maatschappelijke relevantie aan een breed publiek laten zien.

Wat zou u doen als u 1 dag de baas in Nederland zou kunnen zijn?

Veel belemmerende…

Meest gelezen in november: Hoofdletsel, hoe te handelen? (met toets)
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties