Lisa Eurelings

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1587

Lisa Eurelings werkt als projectredacteur bij het NTvG . Het afgelopen jaar heeft ze gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe farmacotherapiekatern.

Wat wilde u vroeger worden?

‘Als klein meisje wilde ik dierenarts of dokter worden. Toen ik daadwerkelijk voor de keus stond ben ik naar beide voorlichtingsdagen geweest, maar omdat ik het toch niet voor me zag om tot en met mijn schouder in het achterste van een koe te staan is het uiteindelijk dokter geworden.’

Welke levende arts bewondert u het meeste en waarom?

‘Drie dokters staan wat mij betreft op een gedeelde eerste plaats. Ten eerste Henk Boot, maag-darm-leverarts in het Antoni van Leeuwenhoek. Dr. Boot heeft mijn vader behandeld en begeleid vanaf het moment dat hij de diagnose darmkanker kreeg tot aan zijn overlijden. Daarnaast Pim van Gool, neuroloog en destijds mijn promotor, en mijn zus Marijke Eurelings, ook neuroloog. Alle drie geweldige dokters die uitblinken in betrokkenheid en luisterend vermogen en oog hebben voor veel meer dan de ziekte alleen.’

Wat is de grootste vergissing in uw

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties