Progesteron: redmiddel bij dreigende miskraam?

Onderzoek
F.J. (Frank) Wolters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4187

Waarom dit onderzoek?

Vaginaal bloedverlies in het eerste trimester van de zwangerschap komt bij ruim 1 op de 5 vrouwen voor en verhoogt het risico op zwangerschapsverlies. Progesteron is van groot belang voor het voldragen van een zwangerschap. Verscheidene kleine trials hebben gesuggereerd dat progesteron de zwangerschapsuitkomst kan verbeteren bij…

Auteursinformatie

Contact F.J. Wolters (f.wolters@ntvg.nl)

Auteur Belangenverstrengeling
F.J. (Frank) Wolters ICMJE-formulier
Progesteron zinvol bij dreigende miskraam?

Ook interessant

Reacties